แผ่นพื้นสำเร็จรูป ใช้ทำกำแพงกันดินสไลด์ ปูพื้นต่อเติมชั้นอาคารต่างๆ
Sticky