5 ข้อดีของ “เสาเข็มไมโครไพล์” ที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมบ้าน
เมื่อมีการวางแผนต่อเติมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องครัว หรือโรงจอดรถ บ่อยครั้งที่เรามักจะคิดว่าสามารถทำได้ทันที และเลือกที่จะทำส่วนต่อเติมติดกับโครงสร้างเดิม ไม่ลงเสาเข็ม หรือตอกเสาเข็มไม่ลึกถึงชั้นดินแข็ง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจของโครงสร้างและไม่ทราบถึงปัญหาที่จะตามมาทีหลัง ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุด บ้างพัง ที่มักจะเห็นกันได้บ่อยๆ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สิน และอันตรายถึงชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้านอีกด้วย 
เสาเข็มไมโครไพล์ ถือได้ว่าเป็นพระเอกของงานต่อเติมอย่างแท้จริง หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ว่ามีความพิเศษหรือใช้งานแตกต่างจากเสาเข็มอื่นอย่างไร ซึ่งเป็นเสาเข็มลักษณะ “หน้าตัดรูปตัวไอ” มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เป็นเสาเข็มลักษณะสั้นใช้งานโดยการตอกต่อกันตามความยาวที่ต้องการ โดยมีเพลทเหล็กที่หัวเป็นตัวเชื่อมต่อกัน  ทำไมต้องเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ วันเอ็มคอนกรีต จึงได้รวบรวมข้อดี 5 ข้อ ของเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรจะต้องรู้ก่อนที่จะลงมือต่อเติมบ้าน ดังนี้

1. เสาเข็มไมโครไพล์ป้องกันปัญหาบ้านทรุด
2. เสาเข็มไมโครไพล์สามารถตอกในที่แคบได้ 
3. การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ใช้เวลาน้อยกว่าเสาเข็มแบบเจาะ
4. การตอกเสาเข็มไมโครไพล์หน้างานไม่เลอะเทอะ สะอาดกว่าเสาเข็มแบบเจาะ
5. การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสียงและแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม และข้างเคียง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือก่อนลงมือต่อเติมบ้าน ควรปรึกษาวิศวกรมืออาชีพทุกครั้ง เพื่อให้เข้าประเมินหน้างาน และการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ควรเลือกใช้ทีมตอกที่ รับบริการตอกเสาเข็ม ที่มีความชำนาญและควบคุมการตอกโดยวิศวกรทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาว 

ตัวอย่างติดตั้ง

onem banner1
onem banner2
Sticky
Sticky