ต่อเติมบ้านทั้งทีไม่มีพัง! ถ้ารู้สิ่งนี้

บ่อยครั้งที่พบว่าปัญหาการทรุดตัวของบ้าน มักจะเกิดจากการต่อเติมบ้านที่ผิดวิธีไม่เป็นไปตามที่วิศวกรกำหนด เช่น การต่อเติมครัว ต่อเติมอาคาร และโรงจอดรถ เป็นต้น  โดยเป็นการต่อเติมที่ไม่ถูกหลักโครงสร้างและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมทำให้บ้านเกิดการทรุดตัวและกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยากสำหรับคนรักบ้าน แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงมือทำ หากเจ้าของบ้านทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ควรจะต้องรู้ วันเอ็มคอนกรีต จึงได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน ซึ่งสามารถช่วยชะลอการทรุดตัวของบ้านได้ ดังนี้

1. สำรวจโครงสร้างเดิม โดยการสำรวจตัวบ้าน และบริเวณพื้นที่รอบบ้านว่ามีการทรุดตัวอยู่ก่อนหรือไม่ 

2.แยกโครงสร้างส่วนต่อเติม ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับโครงสร้างเดิม ไม่ว่าจะเป็นผนังบ้าน หรือ เสาเข็ม เนื่องจากโครงสร้างเดิมมีการคำนวณการรับน้ำหนักโครงสร้างเดิมไว้แล้ว หากเพิ่มการรับน้ำหนักส่วนที่ต่อเติมเข้าไป จะทำให้ส่งผลกระทบกับโครงสร้างเดิมทำให้เกิดปัญหาทรุดตัวได้

3.ลงเสาเข็มให้ถึงชั้นดินแข็ง ในส่วนต่อเติมควรเลือกใช้เสาเข็มให้เท่ากับโครงสร้างเดิม โดยมีวิศวกรเป็นผู้กำหนดไม่ควรลดมาตรฐานไปจากเดิม เพราะจะช่วยลดการทรุดตัวได้อย่างดี หากหน้างานมีลักษณะแคบ สามารถเลือกใช้เป็น เสาเข็มไมโครไพล์ ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและไม่กระทบกับโครงสร้างเดิม

4.คำนวณน้ำหนักการก่อกำแพง ทั้งการก่ออิฐมอญ และการฉาบเรียบ ป้องกันการรับน้ำหนักที่เกินมาตรฐาน ที่อาจจะทำให้บ้านทรุดตัวได้เร็ว

5.เลือกผู้รับเหมามืออาชีพ มีประสบการณ์ จะช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของงานต่อเติมบ้านมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการต่อเติมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การเลือกช่างที่มีคุณภาพจะทำให้ลดปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลังได้

อย่างไรก็ตามการต่อเติมบ้านยังมีเรื่อง กฎหมายต่อเติมบ้าน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมบ้านโดยตรง คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 และ 39 ทวิ โดยต้องดูว่าส่วนที่เราต่อเติมนั้นเข้าข่ายข้อใดบ้าง เพราะส่วนต่อเติมจะมีทั้งแบบที่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องขออนุญาต หากส่วนที่เราจะต่อเติมหรือดัดแปลงนั้นเกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก เช่น จำนวนเสาและคาน ส่วนนี้ต้องทำการติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ เป็นต้น 

รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์อุบล: https://www.facebook.com/onemconcrete/

onem banner1
onem banner2
Sticky
Sticky