ครอบครองปรปักษ์ รู้ไว้ไม่เสียทรัพย์พร้อมวิธีป้องกัน
ใครที่มีที่ดินว่างเปล่าและไม่ดูแลปล่อยทิ้งไว้หลายสิบปี ไม่ควรชะล่าใจเพราะมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆ ที่มีผู้บุกรุกเข้ามาอาศัยในบ้านหรือที่ดินที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จากเจ้าของตัวจริง เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ถึงแม้จะมีโฉนดที่ดินและข้อกฏหมายรองรับ แต่มักจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อบานปลาย เพราะผู้บุกรุกส่วนใหญ่ หวังที่จะยึดเอาทรัพย์สินเหล่านั้น ด้วยการ “ครอบครองปรปักษ์” เป็นเหตุให้เจ้าของตัวจริง และผู้บุกรุกต้องต่อสู้กันในชั้นศาลอาจจะทำให้ทั้งปวดหัวและกินเวลายาวนาน และที่สำคัญอาจจะต้องเสียบ้าน เสียที่ดินให้กับผู้อื่นจริงๆเลยก็ได้

ผู้บุกรุกมีโทษอย่างไร? ตามกฏหมาย
ผู้บุกรุก ในกรณีของการครอบครองปรปักษ์ คือผู้ที่แอบเข้ามาอาศัยในบ้านหรือที่ดินของผู้อื่น โดยไม่ได้ถูกขับไล่หรือทักท้วงจากเจ้าของตัวจริง ผู้บุกรุกอยู่อาศัยครบ 10 ปี สามารถมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเพื่อครอบครองปรปักษ์ได้
ทั้งนี้ผู้บุกรุกนั้นมีความผิดตามข้อกฏหมายทั้งหมด 4 มาตรา ได้แก่ 362 363 และ 364 โดยถือเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ ส่วนมาตรา 365 ที่มีการใช้กำลังประทุษร้ายถือเป็นคดีอาญาไม่สามารถยอมความได้

ครอบครองปรปักษ์มีหลักเกณฑ์ อย่างไรบ้าง?
การครอบครองปรปักษ์ คือ การแย่งกรรมสิทธิ์ด้วยการครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ หากเจ้าของตัวจริงไม่มาแสดงตัวหรือท้วงติงใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี ผู้ที่ครอบครองอยู่แบบเปิดเผยนั้นสามารถไปยื่นขอเป็นเจ้าของใหม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ทำสัญญาเช่า) 
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร์ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์” โดยมีหลักเกณฑ์การครอบครอง ดังนี้

1. ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
2. ครอบครองโดยสงบและเปิดเผย คือ ไม่มีผู้อื่นโต้แย้งสิทธิและขับไล่ฟ้องร้องเป็นคดี
3. ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ 
4. หากเป็นอสังหาริมทรัพย์มีการครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี
5. หากเป็นสังหาริมทรัพย์มีการครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

วิธีป้องกันปัญหาครอบครองปรปักษ์
- หมั่นเข้าไปตรวจตราดูแลที่ดินตนเองเป็นระยะๆ ไม่ปล่อยร้างไว้นาน ควรล้อมรั้วเอาไว้ ติดป้ายแสดงความเป็นเจ้าของ
- หากพบผู้บุกรุกให้รีบเข้าไปแสดงตัวหรือขับไล่ออกจากพื้นที่
- หากให้ผู้อื่นเข้ามาอาศัยในที่ดินหรือบ้านควรทำสัญญาเช่าให้เรียบร้อย

onem banner1
onem banner2