การปักเสาไฟฟ้า และระยะความลึกในการปักเสา
การปักเสาไฟฟ้ามีกี่วิธี? คำถามที่เกิดขึ้นเมื่อกำลังมองหา เสาไฟฟ้าคอนกรีต สำหรับการปักเสาไฟเชื่อมโยงไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่ตนเอง ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงเลือกใช้เสาไฟฟ้าที่ผลิตได้มาตรฐานการไฟฟ้า และใช้บริการช่างรับปักเสาไฟฟ้ามืออาชีพเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง โดยวิธีการปักเสาไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การใช้แรงงานคน เป็นวิธีที่ต้องใช้คน 4-5 คน ในการใช้ไม้ขาทรายช่วยกันพยุงเสาให้ตั้งขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการปัก

2. การใช้รถในการปักเสาไฟ วิธีนี้เหมาะกับหน้างานที่รถสามารถเข้าถึงได้สะดวก เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ใช้แรงงานคน 2-3 คน

การขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าต้องดูอะไรบ้าง?
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขุดหลุมปักเสาไฟ ต้องมีการสำรวจหน้างานอย่างสภาพดินและสภาพแวดล้อมนั้นๆ ต้องรู้วิธีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณนั้นเพื่อป้องกันต้นไม้โทรมตาย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงอีกด้วย วิธีการขุดหลุม มี 2 วิธีได้แก่

1. ขุดโดยใช้แรงงานคน ด้วย จอบ พลั่ว เสียม หรือใช้สว่างมือหมุน
2. ขุดโดยใช้รถ หรือ ใช้สว่านขนาดใหญ่ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว

ระยะความลึกของการปักเสาไฟฟ้า

- เสาไฟฟ้า 6 เมตร ฝังเสาลึก 1 เมตร 
- เสาไฟฟ้า 8-9 เมตร ฝังเสาลึก 1.5 เมตร
- เสาไฟฟ้า 12 เมตร ฝังเสาลึก 2 เมตร 
- เสาไฟฟ้า 12.20 เมตร ฝังเสาลึก 2.20 เมตร

โดยระยะการความลึกดังกล่าว เป็นระยะที่แนะนำทั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินของหน้างานนั้นๆ เป็นดินแข็ง หรือดินอ่อน ซึ่งปกติต้องมีการสำรวจหน้างานก่อนขุดหลุมปักเสาไฟ เมื่อทำการปักเสาลงได้ระดับความลึกที่ต้องการแล้ว สามารถเทปูนคอนกรีตที่โคนเสาทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดึงไม้ค้ำยันออก ทั้งนี้การเทคอนกรีตหากเป็นดินแข็ง อาจจะไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตก็ได้ เนื่องจากน้ำหนักเสาไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฐานเสานั่นเอง
onem banner1
onem banner2