ฐานรากและตอม่อคืออะไร? ต่างกันยังไงบ้าง?
ทุกครั้งที่จะเริ่มก่อสร้าง หรือใครที่กำลังสร้างบ้านใหม่ มักจะได้ยินคำว่า ฐานราก และ ตอม่อ เป็นขั้นตอนแรกๆในการสร้างบ้านที่ช่างจะพูดถึงบ่อยๆ สำหรับการออกแบบโครงสร้างบ้านว่าบ้านจะใช้เป็นฐานรากแบบไหน จำเป็นต้องลงเสาเข็มหรือไม่ส่วนนี้มักจะขึ้นอยู่กับวิศวกรเป็นผู้กำหนด
เมื่อมีการขุดหลุมทำฐานราก ในหลุมจะมีทั้งฐานรากและต่อม่ออยู่ด้วยกัน หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ฐานรากและต่อม่ออยู่ตรงส่วนไหน ต่างกันยังไง? วันเอ็มคอนกรีต ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้เข้าใจหน้าที่และความสำคัญของงานฐานรากมากยิ่งขึ้น 

ฐานราก และ ตอม่อ คืออะไร?
ฐานรากและตอม่อ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานก่อสร้างที่อยู่ใต้ดิน มีหน้าที่รับน้ำหนักของโครงสร้างหรือตัวบ้านทั้งหมด การเลือกใช้งานฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ทำให้สิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงมั่นคง

ฐานราก และ ตอม่อ ต่างกันยังไง?
- ตอม่อ ทำหน้าที่ถ่ายเทน้ำหนักโครงสร้างด้านบนลงสู่ฐานรากรวมไปถึงเสาเข็มที่ฝังอยู่ใต้ดิน
- ฐานราก ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากตอม่อและถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินโดยตรงหรือถ่ายน้ำหนักลงไปสู่เสาเข็มไปจนถึงชั้นดินแข็ง โดยฐานรากมีทั้งแบบฐานแผ่ และแบบเสาเข็ม

จะเห็นได้ชัดว่า ถึงแม้ฐานรากและตอม่อจะเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างใต้ดินเหมือนกัน แต่มีหน้าที่รับน้ำหนักต่างกัน และตำแหน่งที่อยู่ต่างกัน โดยเสาตอม่อจะเป็นเสาขนาดสั้นที่อยู่ด้านบนฐานรากหรือฟุตติ้ง  จัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญกับงานก่อสร้าง ที่ควรทำความเข้าใจเอาไว้เพื่อให้สามารถตรวจเช็คงานหรือพูดคุยกับช่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างติดตั้ง

onem banner1
onem banner2