ซื้อที่ดินปลูกบ้านแบบไหน? ไม่ควรเลือก

อยากจะซื้อที่ดินปลูกบ้านสักหลัง หรือซื้อไว้ลงทุนทำกำไรต่อ นอกจากพิจารณาเรื่องราคาและทำเลที่ต้องการแล้ว ลักษณะที่ดินและฮวงจุ้ยที่ดิน คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งในเรื่องความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้อยู่อาศัย ยังส่งผลไปถึงหลักความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเลือกที่ดินลักษณะที่ไม่ควรซื้อซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงต่อการอยู่อาศัยในระยะยาว และส่งผลต่อธุรกิจที่ลงทุนเพื่อทำกำไร วันเอ็มคอนกรีต ได้รวบรวมลักษณะที่ดิน 6 ข้อ ที่ไม่ควรเลือกซื้อไว้ ดังนี้

 


1.ที่ดินรูปทรงประหลาดฮวงจุ้ยไม่ดี 

ที่ดินที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ที่ดินลึกหน้าแคบ ที่ดินทรงวงกลม วงรี หรือทรงแปลกประหลาด ถือว่าผิดหลักตามศาสตร์ฮวงจุ้ย มีความเชื่อว่าหากซื้อที่ดินลักษณะนี้ไว้สร้างบ้านอยู่อาศัย จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี สมาชิกในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วย มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่หากเลือกซื้อเพื่อค้าขายหรือทำธุรกิจ ก็จะค้าขายลำบาก ธุรกิจฝืดเคือง 

ข้อเท็จจริงข้อนี้ คือ ที่ดินรูปทรงลักษณะแปลกๆเหล่านี้ จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ อย่างที่ดินที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เนื่องจากมีเหลี่ยมมีมุมที่ไม่เหมาะกับการสร้างบ้าน


2.ที่ดินมีประวัติ 

ก่อนเลือกซื้อที่ดินควรตรวจสอบประวัติที่ดินนั้นๆ ว่าเคยเป็นสถานที่ใดมาก่อน อาจจะเคยมีประวัติเป็นสุสาน โรงพยาบาล โรงฆ่าสัตว์ วัด ตามความเชื่อคือเป็นแหล่งรวมพลังานลบ พลังงานไม่ดี ถือว่าไม่เป็นมงคลในการอยู่อาศัย หรือทำมาค้าขาย รวมไปถึงที่ดินที่อยู่ใกล้ศาล ใกล้วัดก็ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้เช่นกัน

ข้อเท็จจริงข้อนี้ คือ หากที่ดินเหล่านี้เคยมีประวัติเป็นโรงพยาบาล วัด โรงฆ่าสัตว์มาก่อน อาจจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคสะสมไว้ใต้พื้นดิน


3. ที่ดินตาบอดเข้าออกไม่สะดวก 

ที่ดินที่มีลักษณะซอยตัน เข้าออกได้ทางเดียว หรือที่ดินตาบอด ที่โดนล้อมรอบโดยที่ดินแปลงอื่น ที่ดินลักษณะนี้จะสร้างปัญหาตามมาในอนาคตได้ เพราะไม่สามารถเข้าออกสู่เส้นทางสาธารณะได้สะดวก อาจจะต้องขอเส้นทางเพื่อการสัญจรเพิ่ม ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับพื้นที่ข้างเคียงได้ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินแบบนี้ ก่อนซื้อที่ดินควรนำเลขโฉนดตรวจสอบตำแหน่งที่ดินว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่ล้อมรอบที่ดินของเรา


4. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

บ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ถึงแม้จะมีบรรยากาศที่สวยงาม และหลายคนชื่นชอบกับบ้านริมน้ำ แต่กลับมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยน้ำท่วมเมื่อเข้าสู่หน้าฝน และดินทรุดตัวจากการที่กักเก็บน้ำมากเกินไป อาจจะต้องเสียทรัพย์ในการซ่อมแซมบ้านทุกปี และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้อาศัยหากบ้าน หรือกำแพงบ้านถล่ม ตามหลักฮวงจุ้ยหากสร้างบ้านหรือค้าขายบนที่ดินที่ไม่มั่นคง เปรียบเหมือนรากฐานชีวิตที่ไม่มั่นคงเช่นกัน 

แต่หากมีความจำเป็นต้องเลือกที่ดินริมน้ำควรทำ กำแพงกันดิน ป้องกันเอาไว้ก่อนเกิดปัญหาดินทรุดตามมา โดยการทำกำแพงกันดินนั้น ต้องพิจารณาจากพื้นที่หน้างานว่าต้องทำสูงแค่ไหน ใช้เสาเข็มขนาดใด ถึงจะกั้นดินได้แข็งแรงปลอดภัย 


5. ที่ดินเสี่ยงอุบัติเหตุ

ที่ดินต้องห้ามที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทางสามแพร่ง ทางลาดชัน ทางโค้ง ที่ดินเหล่านี้มีความเสี่ยงที่รถบนท้องถนนอาจจะพุ่งชนเข้าตัวบ้าน หรือ ร้านค้าได้ ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นแหล่งรวมพลังงานลบอีกด้วย


6. ที่ดินไม่มีโฉนดหรือเอกสารใดๆ

ก่อนการซื้อที่ดินควรตรวจสอบว่าที่ดินผืนนั้น เป็นที่ดินถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ พิจารณาสภาพแวดล้อม และดูประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด  มีเอกสารการถือครองสิทธิ์อย่างชัดเจนเพราะหากไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วพบว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินไม่มีเอกสารใดๆ ออกโฉนดไม่ได้ ก็จะไม่สามารถแบ่งหรือโอนต่อไปให้ผู้อื่นได้อีก


ตัวอย่างติดตั้ง

onem banner1
onem banner2