ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน ต้องระวังอะไรบ้าง? พร้อมวิธีแก้ไข

ต้นไม้ใหญ่นิยมปลูกใกล้ รั้วบ้าน กำแพงบ้าน ให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นให้กับตัวบ้าน แทบทุกบ้านจึงนิยมปลูกต้นไม้ไว้ บังแดด บังลม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปต้นไม้เหล่านี้ ยิ่งมีกิ่งก้านที่แตกขยายออกไปเรื่อยๆ และรากต้นไม้ที่ชอนไชลงใต้ดิน อาจก่อใหัเกิดปัญหาตามมาอย่างไม่คาดคิด ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปจนถึงขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยก็ว่าได้ วันเอ็มคอนกรีต จึงได้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากการมีต้นไม้ใหญ่ใกล้รั้วบ้าน หรือใกล้ตัวบ้าน หากไม่ดูแลหรือหมั่นสังเกตจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องใดตามมาบ้าง ดังนี้


1.บ้านและรั้วบ้านพังหรือแตกร้าว

สาเหตุเกิดจากระบบรากต้นไม้ชอนไชและดันรากเสารั้วและคาน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของรั้วบ้าน รวมไปถึงตัวบ้าน ทำให้รั้วบ้านหรือกำแพงร้าวและเอนเอียง หรืออาจจะพังทลายลงมาได้ นอกจากรากต้นไม้แล้ว ยังต้องระวังกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านเข้าใกล้ตัวบ้าน เมื่อเจอลมพายุกิ่งไม้ขนาดใหญ่อาจจะหักลงมาทับบ้านเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย


2. ต้นไม้รุกล้ำที่ดินเพื่อนบ้าน

บ้านใกล้เรือนเคียง ต้องพึ่งพาอาศัยกันบางครั้งอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆ แต่บางครั้งการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในพื้นที่บ้านตัวเอง อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะหากปลูกต้นไม้ใหญ่ชิดกับกำแพง หรือรั้วบ้าน แล้วเกิดปัญหาต้นไม้รุกล้ำไปยังที่ดินของเพื่อนบ้าน หรือของเพื่อนบ้านรุกล้ำมาในพื้นที่ของเรา หรือ กำแพงล้มเอียงเพราะรากของต้นไม้ทำให้แพงล้มไปในเขตที่ดินเพื่อนบ้านก็ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ 


3. เสี่ยงมีความผิดทางกฏหมาย

เมื่อเจ้าของบ้านปล่อยปะละเลย ไม่ดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน ในกรณีที่เพื่อนบ้าน หรือบุคคลอื่น ถูกต้นไม้ดันโครงสร้างรั้วบ้านจนพัง และแจ้งแก่เจ้าของบ้านให้ตัดกิ่งไม้ออก  แต่ยังไม่แก้ไข ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความเอาผิดเจ้าของบ้านได้ และมีสิทธิ์ตัดต้นไม้ออกได้ทันที  (ตามมาตรา 1347 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และผู้ที่เพิกเฉยปล่อยให้ต้นไม้รุกล้ำเขตที่ดินเพื่อนบ้าน มีความผิดทางอาญา มาตรา 358 เป็นความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ 


มาตรา 358  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ต้นอะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาปลูก

ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง และหูกระจง เป็นต้น เพราะต้นไม้เหล่านี้มีระบบรากที่ชอนไชไปตามแหล่ความชื้น หากบ้านหลังใดปลูกต้นไม้เหล่านี้ เมื่อต้นไม้โตเต็มที่ระบบะรากจะระเบิด อาจจะทำให้ส่วนที่รากชอนไชเข้าไปอย่างท่อ โครงสร้างบ้าน และรั้ว แตกร้าว เกิดความเสียหายได้


แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • ป้องกันตั้งแต่แรกด้วยการปลูกต้นไม้ให้ห่างจากตัวบ้าน อย่างน้อย 5 เมตร สำหรับรั้วบ้านควรห่างอย่างน้อย 2 เมตร

  • กรณีที่บ้านมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถเว้นระยะห่างต้นไม้กับตัวบ้านได้ ควรจำกัดพื้นที่การเติบโตของต้นไม้ ด้วยการกำหนดพื้นที่ของต้นไม้ หรือทำกระบะต้นไม้

  • ควรตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดแต่งรากไม้อยู่เสมอ หากไม่เข้าใจระบบรากของต้นไม้ หรือไม่มีความชำนาญ ควรใช้บริการรับตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ 

  • เมื่อต้นไม้เริ่มรุกล้ำที่ดินของเพื่อนบ้าน ควรรีบแก้ไขให้รวดเร็ว ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งบานปลาย เพราะมีกฏหมายคุ้มครองสิทธิของการรุกล้ำที่ดินเอาไว้ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย


ปัญหาเล็กๆใกล้ตัว กับต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน ที่หลายคนมักมองข้าม อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา บ่อยครั้งที่ปัญหาเหล่านี้ทำให้เจ้าของบ้านกับเพื่อนบ้านทะเลาะกันรุนแรงมาหลายกรณี หรือสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านจนถึงชีวิตก็เกิดขึ้นได้ แนวทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันก่อนเกิดปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาควรรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด

onem banner1
onem banner2