รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป แบบตัวยู (U) ใช้ระบายน้ำ รองรับน้ำได้ทุกทาง ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดสะดวก
Sticky