เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันใช้ทำฐานราก เสาเข็มไอใช้ทำกำแพงกันดิน กำแพงรั้วธรรมดา
Sticky