แบบหล่อฟุตติ้งสำเร็จรูป ใช้ทำฐานรากแทนแบบหล่อไม้
Sticky